• Technische Commissie (TC)

  De taken van de technische commissie zijn :

  • het zoeken van trainers/trainsters voor de teams
  • contact houden met teams en trainers over functioneren team, spelers en trainer.
  • contactpersoon voor één of meerdere teams, waarmee men zich met vragen c.q. problemen in verbinding kan stellen.
  • het indelen van nieuwe leden in de diverse teams.
  • het indelen van nieuwe competitieteams.
  • indeling van de trainingsuren op de trainingsavonden.

  Voor genoemde taken zijn enkele algemene richtlijnen:

  • de indeling van de teams geschiedt primair naar sterkte en beschikbaarheid van de speler/speelster
  • bij terugkomst na een langdurige blessure kan in principe weer bij het "oude team" worden getraind, tenzij de TC i.o.m. de trainer anders beslist
  • bij promotie zal getracht worden het team zoveel mogelijk intact te laten, met inachtneming van het eerst genoemde.
  • bij overgang van de jeugd- naar de seniorenteams zal getracht worden meerdere jonge spelers/ speelsters in één team te plaatsen.

  U kunt contact opnemen met de TC via : info@devoc.nl of tc@devoc.nl

 • Technische Commissie (TC)

  FunctieNaam
  LidHan Wiendels