• De visie van Volleybalvereniging Devoc Delden

  Devoc wil een vereniging zijn met een positieve uitstraling naar een ieder toe. Iedereen moet zich binnen onze vereniging thuis voelen en zowel op recreatieve- als op competitieve manier de volleybalsport kunnen beoefenen. Tevens wil onze vereniging een centrale en pro-actieve rol vervullen binnen de gemeente Hof van Twente in het algemeen en de in de gemeente Delden in het bijzonder.

  Van onze leden verwachten wij dan ook dat ze deze visie onderschrijven en hier naar vermogen een bijdrage aan leveren. We willen graag een wisselwerking nastreven tussen leden en club m.a.w.: “Wat kan ik voor Devoc betekenen en wat kan Devoc mij bieden?”

  Vrijwilligers nemen een zeer belangrijke plaats in; zonder hun inzet is het vrijwel onmogelijk een vereniging draaiende te houden. Door middel van plannen wordt sturing gegeven aan de verdere uitbouw van de vereniging. Het streven om op een zo hoog mogelijk niveau te presteren met een van onze 1e teams wordt ondersteund door het zorgen voor een goede begeleiding, voor goede hulpmiddelen en door ruimte te geven aan eigen initiatieven.

 • De Missie

  Volleybalvereniging Devoc wil aantrekkelijk volleybal aanbieden Dat willen we doen door het bevorderen van competitief (deelname aan Nevobo-competitie / toernooien) – en recreatief volleybal te beoefenen. Vanaf de junioren/mini’s wordt, via het spelenderwijs vergroten van de balvaardigheid, toegewerkt naar volwaardige deelname aan het volleybalspel.

  De allerkleinsten ( mini’s) vormen hierbij een perfecte opstap naar de junioren. Sporttalenten worden structureel ondersteund. Vrijwilligers worden ondersteund bij hun vrijwilligerswerk , onder meer als het gaat om coachen, trainen, besturen en organiseren.

  Devoc wil ook een gezellige vereniging zijn, waar de leden zich thuis voelen. Daarom investeren we in ontspanningsactiviteiten als kampen, toernooien, feesten en bijzondere evenementen, vooral voor de jeugd.

 • Doelstelling

  De doelstelling die de vereniging zich heeft opgelegd is dat er 1 selectieteam promotieklasse kan spelen en dat in de onderliggende teams er voldoende aanwas is om op dit niveau te kunnen blijven spelen. Via de TC zal er een plan gemaakt worden hoe we dit in de komende 4 jaar gestalte gaan geven.