Home   Laatste Nieuws   Jaarvergadering

Jaarvergadering

Woensdag 6 september j.l. werd de algemene ledenvergadering gehouden in café De Boemel. De opkomst was groter dan voorgaande jaren waardoor Willem nog snel een wandje moest verplaatsen. Een goed teken dat zoveel mensen betrokken zijn bij het wel en wee van onze vereniging. De gebruikelijke zaken passeerden de revue waarbij de zorg werd uitgesproken over de terugloop van het aantal jeugdleden. Onder groot applaus werd Lisette Hesselink herkozen als voorzitter. Zij had zich hiervoor beschikbaar gesteld gezien de korte termijn die ze afgelopen seizoen samen met Aniek van Diggele had ingevuld. Aniek neemt in het nieuwe seizoen het penningmeesterschap voor haar rekening. Er werd afscheid genomen van Arjan Bouwmeester als penningmeester. Zijn laatste overzicht liet een gezonde vereniging zien. Joop Feijten werd gehuldigd als erelid. Hij is vanaf de oprichting lid en heeft vele functies binnen de vereniging vervuld. Het nieuwe seizoen is gestart met een uniek aantal damesteams, namelijk 7. Hiernaast een stabiel aantal van 3 herenteams en natuurlijk de mix-recreanten. Helaas is bij de mix ook een terugloop in leden te zien. Bij de jeugd dit seizoen slechts twee meisjesteams en vijf mini-teams. Er is gelukkig wel nieuwe aanwas.