Home   Informatie   Leden administratie

Leden administratie

Welkom bij de ledenadministratie

Ledenadministratie algemeen
Vanuit de ledenadministratie wordt o.a. de contributie en de registratie bij de Nevobo geregeld. Het is dus belangrijk, dat alle gegevens van de leden correct zijn.

Aanmelden
Onze voorkeur gaat uit naar aanmelden via het internet. Klik op aanmeldformulier om dit te downloaden. Na het invullen s.v.p. als bijlage per mail verzenden naar:  ledenadministratie@devoc.nl

Afmelden
Afmeldingen dienen altijd schriftelijk te worden doorgegeven.Uiteraard mag dit per mail. Het wordt bijzonder op prijs gesteld, wanneer ook de reden van de afmelding wordt vermeld.

Wijzigingen
Voor een goede administratie is het belangrijk om ook van wijzigingen op de hoogte te zijn, denk hierbij aan verhuizing, wijziging van telefoonnummer, mailadres of bankrekeningnummer. Geef ze bijtijds door, bij voorkeur per mail.

Spelerspas
Met ingang van het seizoen 2009-2010 is het verplicht een digitale pasfoto aan te leveren voor je spelerspas. Hierover ontvang je na je aanmelding bericht. Het maken en verwerken van deze foto kost € 7,50 en wordt via automatische incasso geïnd door de penningmeester van de vereniging. De foto kun je per mail thuisgestuurd krijgen.