Home   Commissies   Technische Commissie

Technische Commissie

De taken van de technische commissie zijn :

  • het zoeken van trainers/trainsters voor de teams
  • contact houden met teams en trainers over functioneren team, spelers en trainer.
  • contactpersoon voor één of meerdere teams, waarmee men zich met vragen c.q. problemen in verbinding kan stellen.
  • het indelen van nieuwe leden in de diverse teams.
  • het indelen van nieuwe competitieteams.
  • indeling van de trainingsuren op de trainingsavonden.

Voor genoemde taken zijn enkele algemene richtlijnen:

  • de indeling van de teams geschiedt primair naar sterkte en beschikbaarheid van de speler/speelster
  • bij terugkomst na een langdurige blessure kan in principe weer bij het “oude team” worden getraind, tenzij de TC i.o.m. de trainer anders beslist
  • bij promotie zal getracht worden het team zoveel mogelijk intact te laten, met inachtneming van het eerst genoemde.
  • bij overgang van de jeugd- naar de seniorenteams zal getracht worden meerdere jonge spelers/ speelsters in één team te plaatsen.

De technische commissie bestaat uit:

Voorzitter    : Mark Oude Alink

Secretaris  : Yvonne Gerritsjans

Dames        : Lisanne Lammertink

Heren          : Mark Oude Alink

ABC jeugd  : Ronnie Grobben

Mini’s           : Ronnie Grobben

Algemeen   : Annette Jansen

Dit is de taakomschrijving van de tc  die je kunt downloaden, en je kunt natuurlijk een email sturen naar de TC.